Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστοσελίδας

1. Όροι

Με την πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους ιστοσελίδα και Προϋποθέσεις Χρήσης, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Αν δεν συμφωνείτε με κάποιον από αυτούς τους όρους, θα απαγορεύεται η χρήση ή η πρόσβαση σε αυτό το site. Τα υλικά που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα προστατεύονται από την ισχύουσα πνευματικών δικαιωμάτων και του δικαίου των σημάτων.

2. Χρησιμοποιήστε Άδεια

Η άδεια χορηγείται για να κατεβάσετε προσωρινά ένα αντίγραφο των υλικών (πληροφορίες ή λογισμικό) στο δικτυακό 4mati.gr για προσωπική, μη εμπορική προβολή μόνο παροδική. Αυτή είναι η χορήγηση της άδειας, δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου, και υπό αυτή την άδεια δεν επιτρέπεται:

  • τροποποιήσει ή να αντιγράψετε τα υλικά
  • χρησιμοποιήστε τα υλικά για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό, ή για οποιαδήποτε δημόσια προβολή (εμπορικές ή μη εμπορικές)
  • προσπαθούν να αποσυμπίληση ή αποσυμπίληση οποιουδήποτε λογισμικού που περιέχεται στην ιστοσελίδα του 4mati.gr
  • αφαιρέσετε οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά σύμβολα από τα υλικά ή μεταφέρει τα υλικά σε ένα άλλο πρόσωπο ή «καθρέφτη» τα υλικά σε οποιονδήποτε άλλο server.

Αυτή η άδεια παύει να ισχύει αυτόματα σε περίπτωση που παραβιάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς και μπορεί να καταγγελθεί από 4mati.gr ανά πάσα στιγμή. Μετά τον τερματισμό προβολής των υλικών αυτών ή μετά τη λήξη της παρούσας άδειας, θα πρέπει να καταστρέψει όλα τα κατεβάσει τα υλικά στην κατοχή σας είτε σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.

3. Αποποίηση

Τα υλικά για το web site 4mati.gr του παρέχονται “ως έχουν”. 4mati.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και δια του παρόντος αποποιείται και αναιρεί όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, των σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ή μη παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλη παραβίαση των δικαιωμάτων. Περαιτέρω, 4mati.gr δεν εγγυάται και δεν προβαίνει σε καμία δήλωση σχετικά με την ακρίβεια, πιθανά αποτελέσματα, ή την αξιοπιστία της χρήσης των υλικών στον δικτυακό τόπο του Διαδικτύου ή άλλως συνδέονται με τέτοια υλικά ή σε οποιαδήποτε τοποθεσίες που συνδέονται με αυτό το site.

4. Περιορισμοί

Σε καμία περίπτωση η 4mati.gr ή οι προμηθευτές της δεν ευθύνονται για τυχόν ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αποζημίωση για απώλεια δεδομένων ή κέρδους, είτε λόγω διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας,) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υλικών στην 4mati. Διαδικτυακός τόπος gr, ακόμη και αν 4mati.gr ή 4mati.gr ο εντολοδόχος έχει κοινοποιηθεί προφορικώς ή γραπτώς για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς σε έμμεσες εγγυήσεις, ή περιορισμό της ευθύνης για παρεπόμενες ή περιστασιακές ζημίες, οι περιορισμοί αυτοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

5. Αναθεωρήσεις και Errata

Τα υλικά που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα 4mati.gr θα μπορούσε να περιλαμβάνει την τεχνική, τυπογραφικά ή φωτογραφικά λάθη. 4mati.gr δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε από τα υλικά στην ιστοσελίδα της είναι ακριβείς, πλήρεις, ή ρεύμα. 4mati.gr μπορεί να κάνει αλλαγές στα υλικά που περιέχονται στην ιστοσελίδα του ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. 4mati.gr δεν σημαίνει, ωστόσο, κάνει καμία δέσμευση να ενημερώνει τα υλικά.

6. Σύνδεσμοι

4mati.gr δεν έχει εξετάσει όλες τις τοποθεσίες που συνδέονται με το web δικτυακό του τόπο και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο οποιασδήποτε τέτοιας συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση από 4mati.gr του site. Η χρήση οποιουδήποτε συνδεδεμένου δικτυακού τόπου γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

7. Όροι Ιστοσελίδας Χρήσης Τροποποιήσεις

4mati.gr μπορεί να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους χρήσης για την ιστοσελίδα του ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείτε να δεσμεύονται από την τότε τρέχουσα έκδοση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

8. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οποιαδήποτε αγωγή σχετικά με το web site 4mati.gr διέπεται από τους νόμους της Πολιτείας της Ελλάδα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η σύγκρουση των διατάξεων του νόμου.